Håndværkerfradraget/Energi pulje

Her får du det store overblik over håndværkerfradraget og reglerne for hvornår og hvordan private boligejere kan få fradrag for lønudgifter til håndværkere og anden hushjælp gennem håndværkerfradraget, også kaldet bolig fradrag og service fradrag.

Håndværkerfradraget forlænges så det gælder i  2021. Ordningen genindføres efter uændrede vilkår, dog kan man nu også få fradrag på sommerhuse og fritidshuse

1. Sikrer dig at du er berettiget 
til fradraget 


Du skal have et CPR-nummer, være almindeligt skattepligtig i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af indkomståret. Du kan benytte fradraget i forbindelse med en helårsbolig, hvor du har folkeregisteradresse, samt på eventuelle sommerhuse og fritidshuse. 

som leverandør skal du have et CVR-nummer og være momsregistret eller CPR-nummer, hvis der er tale om serviceydelser. 

Fradraget er 12.500 kr. pr. person over 18 år i husstanden i 2020.  I 2021 hæves beløbet til 25.000 kr. Hvis man er 2 samboende/ægtefæller og 1 søn over 18 år, kan man altså udnytte et fradrag på 25.000 kr. (3 x 25.000 kr.).
Hjemmeboende børn eller andre, der ikke er ægtefæller, selv betale for det arbejde, de får fradrag for. 

Udskiftning af vinduer, ruder og døre kræver en relativt stor indsats af dig, hvis du selv skal skifte det. Du skal sætte dig ind i nogle meget besværlige mål, undersøge om det skal være 2-lags eller 3-lags ruder, hvordan er isoleringsevnen og hvad passer bedst til dit hus?

Fradraget er derfor en stor fordel hvis du skal have udskiftet ruder og vinduer, yderdøre eller terrassedøre med glas.

Du kan for eksempel få fradrag for følgende arbejde:

 • Nye ruder og vinduer

 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas

 • Forsatsvinduer

 • Udskiftning af vinduer og døre i udestuerNB: Du kan maksimalt få 50.000 kr. pr. husstand. 

2. Bestil et stykke arbejde med fradrag

Du kan få fradrag for en lang række ydelser både inden for servicefaget og håndværkerfaget.

3. Få dokumentation for arbejdet

Det er vigtigt at du husker at få dokumenteret det arbejde, som udføres. Hvis det er en virksomhed som udfører arbejdet, skal du sørge for at få en faktura. 

Se krav til fakturaen her.

Hvis der er tale om serviceydelser, som rengøring, havearbejde og børnepasning, kan man benytte sig af en seviceerklæring. 

Se krav til seviceerklæringen her. 

Dokumentation skal ikke sendes til SKAT, men at SKAT kan bede om at se den, i op til tre år efter udgangen af indkomståret.

 

4. Betal for arbejdet 

med elektronisk betalingsform

Betalingen til leverandøren skal ske med en elektronisk betalingsform
»Betalingskort 
»Overførsel via bank eller netbank 
»Indbetalingskort

5. Oplys din udgift til SKAT i slutningen af året via www.skat.dk/tastselv 

Du skal indtaste din udgift på et særligt indberetningsmodul hos SKAT. Det kan du gøre hele året.

Se vejledning til indberetning hos SKAT her

Du skal bruge din dokumentation for arbejdet (se trin 3) og betalingen (se trin 4), 
når du indtaster udgiften.

SKAT overfører automatisk de indtastede oplysninger som et fradrag på din årsopgørelse. Udgiften til arbejdsløn bliver trukket fra det beløb, du skal betale skat af i det år hvor arbejdet er udført. 

6. Gem dokumentationen 
for arbejdet og betalingen 

Gem dokumentation for det udførte arbejde og betalingen i minimum tre år efter indkomstårets udløb.

 

Du kan læse alt omkring håndværkerfradraget på SKAT's hjemmeside: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947018 

Nyt d. 15. Oktober 2020

Energi tilskud til vinduer-døre Energi klasse A. Se vedlagte eksempel på vores Velfac vinduer-døre

I øjeblikket har regeringen oprettet en pulje på 245 mill kr til renoveringer.

 

Det betyder at der er en del penge at hente hvis bygherre påtænker at skifte vinduer og døre.

 

Jeg har lavet en fremgangsmåde som du vil kunne bruge hos Hr. og fru Jensen.

Hvad er kravene?

 • I bekendtgørelsens § 12, stk 5, står: Ved udskiftning af facadevinduer eller dørhøjt vindue, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, litra e og f, skal nyt facadevindue eller dørhøjt vindue overholde følgende krav: Eref, facadevindue skal være minimum 6 kWh/m2/år, Ff være minimum 0,74, LTg være minimum 0,70 og Uw være maksimum 0,84 W/m2 K.

 • Tilskud kan gives til vinduer i to forskellige klasser, der foruden det ovennævnte også lever op til følgende:

  • Energiklasse 1: 0,84 ≥ Uw > 0,76

  • Energiklasse 2: Uw  ≤ 0,76

 • Husk: Dette er gældende for referencevinduet i produktsystemet (Fx V200), ikke den enkelte vinduesposition.

 

 

Hvilken Energiklasse kan anvendes ift. VELFAC produktsortiment?

 • Der kan søges i henhold til Energiklasse 1 (VELFAC Energiklasse A), da Uw er over 0,76 (se skema)

 

Hvordan ansøger jeg?

 • Boligejere skal søge tilskud, før de går i gang med projektet – ellers kan de ikke få tilskud. Der er afsat 245 mio. kr. til Bygningspuljen i 2020. Puljen er en udmøntning af Energiaftalen for 2018 og Klimaaftale for energi og industri fra 2020.

 

Hvem kan ansøge?

 • Man kan bl.a. søge tilskud fra Bygningspuljen som privatperson, andelsboligforening, ejerforening i etageejendom, virksomhed, forening og selvejende institution.

 

Hvor skal man ansøge henne?

Man kan søge via hjemmesiden SparEnergi.dk/tilskud. Her kan man også med en enkel beregner få et bud på, hvor meget man potentielt kan få i tilskud – og hvor mange penge, man kan spare i energiudgifter