Håndværkerfradraget

Her får du det store overblik over håndværkerfradraget og reglerne for hvornår og hvordan private boligejere kan få fradrag for lønudgifter til håndværkere og anden hushjælp gennem håndværkerfradraget, også kaldet bolig fradrag og service fradrag.

Håndværkerfradraget forlænges så det gælder i  2020. Ordningen genindføres efter uændrede vilkår, dog kan man nu også få fradrag på sommerhuse og fritidshuse

1. Sikrer dig at du er berettiget 
til fradraget 


Du skal have et CPR-nummer, være almindeligt skattepligtig i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af indkomståret. Du kan benytte fradraget i forbindelse med en helårsbolig, hvor du har folkeregisteradresse, samt på eventuelle sommerhuse og fritidshuse. 

som leverandør skal du have et CVR-nummer og være momsregistret eller CPR-nummer, hvis der er tale om serviceydelser. 

Fradraget er 12.500 kr. pr. person over 18 år i husstanden. Hvis man er 2 samboende/ægtefæller og 1 søn over 18 år, kan man altså udnytte et fradrag på 36.000 kr. (3 x 12.500 kr.).
Hjemmeboende børn eller andre, der ikke er ægtefæller, selv betale for det arbejde, de får fradrag for. 

NB: Du kan maksimalt få 25.000 kr. pr. husstand + 12.500 kr. for antallet af hjemmeboende børn over 18 år. Du får altså ikke støtte for ekstra voksne der bor, eller har folkeregisteradresse i din husstand, men de kan selv få et fradrag for arbejde, som ligger inden for deres råderet, og som de selv betaler for.

2. Bestil et stykke arbejde med fradrag

Du kan få fradrag for en lang række ydelser både inden for servicefaget og håndværkerfaget.

3. Få dokumentation for arbejdet

Det er vigtigt at du husker at få dokumenteret det arbejde, som udføres. Hvis det er en virksomhed som udfører arbejdet, skal du sørge for at få en faktura. 

Se krav til fakturaen her.

Hvis der er tale om serviceydelser, som rengøring, havearbejde og børnepasning, kan man benytte sig af en seviceerklæring. 

Se krav til seviceerklæringen her. 

Dokumentation skal ikke sendes til SKAT, men at SKAT kan bede om at se den, i op til tre år efter udgangen af indkomståret.

 

4. Betal for arbejdet 

med elektronisk betalingsform

Betalingen til leverandøren skal ske med en elektronisk betalingsform
»Betalingskort 
»Overførsel via bank eller netbank 
»Indbetalingskort

5. Oplys din udgift til SKAT i slutningen af året via www.skat.dk/tastselv 

Du skal indtaste din udgift på et særligt indberetningsmodul hos SKAT. Det kan du gøre hele året.

Se vejledning til indberetning hos SKAT her

Du skal bruge din dokumentation for arbejdet (se trin 3) og betalingen (se trin 4), 
når du indtaster udgiften.

SKAT overfører automatisk de indtastede oplysninger som et fradrag på din årsopgørelse. Udgiften til arbejdsløn bliver trukket fra det beløb, du skal betale skat af i det år hvor arbejdet er udført. 

6. Gem dokumentationen 
for arbejdet og betalingen 

Gem dokumentation for det udførte arbejde og betalingen i minimum tre år efter indkomstårets udløb.

 

Du kan læse alt omkring håndværkerfradraget på SKAT's hjemmeside: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947018 


 

 

Sydvestjyllands Vinduescenter ApS

Industrivej 57,

6740 Bramming

mail@svj-vinduescenter.dk

CVR nummer: 21425397

Tlf.: 75174910

 

Alle rettigheder forbeholdt Sydvestjyllands vinduescenter ApS

                Åbningstider

Mandag - Onsdag:  08.30 17.00

Torsdag:                  08.30-19.00

Fredag:                    08.30-17.00

      Lørdag - Søndag lukket
 

 

  • Google+ Clean
  • White Facebook Icon