top of page

Håndværkerfradraget 2022

 

Slut med håndværkerfradrag 1. april 2022: Sådan når du at få det

Håndværkerfradraget afskaffes 1. april 2022 ifølge finanslovsaftale for 2022, mens servicefradrag overlever. Du kan stadig nå at få håndværkerfradrag, men du skal være hurtig. 

 

Her får du det store overblik over håndværkerfradraget og reglerne for hvornår og hvordan private boligejere kan få fradrag for lønudgifter til håndværkere og anden hushjælp gennem håndværkerfradraget, også kaldet bolig fradrag og service fradrag.

Håndværkerfradraget forlænges så det gælder i  2022 til 1. april, derefter er det slut. 

Du skal have et CPR-nummer, være almindeligt skattepligtig i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af indkomståret. Du kan benytte fradraget i forbindelse med en helårsbolig, hvor du har folkeregisteradresse, samt på eventuelle sommerhuse og fritidshuse. 

som leverandør skal du have et CVR-nummer og være momsregistret eller CPR-nummer, hvis der er tale om serviceydelser. 

Fradraget er 12.900 kr. pr. person over 18 år i husstanden i 2022.  I 2022 er beløbet til 12900 kr. Hvis man er 2 samboende/ægtefæller.
Hjemmeboende børn eller andre, der ikke er ægtefæller, selv betale for det arbejde, de får fradrag for. Fradraget er derfor en stor fordel hvis du skal have udskiftet ruder og vinduer, yderdøre eller terrassedøre med glas.

Du kan for eksempel få fradrag for følgende arbejde:

  • Nye ruder og vinduer

  • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas

  • Forsatsvinduer

  • Udskiftning af vinduer og døre i udestuerNB: Du kan maksimalt få 25.800 kr. pr. husstand. 

2. Bestil et stykke arbejde med fradrag

Du kan få fradrag for en lang række ydelser både inden for servicefaget og håndværkerfaget.

3. Få dokumentation for arbejdet

Det er vigtigt at du husker at få dokumenteret det arbejde, som udføres. Hvis det er en virksomhed som udfører arbejdet, skal du sørge for at få en faktura. 

Se krav til fakturaen her.

Hvis der er tale om serviceydelser, som rengøring, havearbejde og børnepasning, kan man benytte sig af en seviceerklæring. 

Se krav til seviceerklæringen her. 

Dokumentation skal ikke sendes til SKAT, men at SKAT kan bede om at se den, i op til tre år efter udgangen af indkomståret.

 

4. Betal for arbejdet 

med elektronisk betalingsform

Betalingen til leverandøren skal ske med en elektronisk betalingsform
»Betalingskort 
»Overførsel via bank eller netbank 
»Indbetalingskort

5. Oplys din udgift til SKAT i slutningen af året via www.skat.dk/tastselv 

Du skal indtaste din udgift på et særligt indberetningsmodul hos SKAT. Det kan du gøre hele året.

Se vejledning til indberetning hos SKAT her

Du skal bruge din dokumentation for arbejdet (se trin 3) og betalingen (se trin 4), 
når du indtaster udgiften.

SKAT overfører automatisk de indtastede oplysninger som et fradrag på din årsopgørelse. Udgiften til arbejdsløn bliver trukket fra det beløb, du skal betale skat af i det år hvor arbejdet er udført. 

6. Gem dokumentationen 
for arbejdet og betalingen 

Gem dokumentation for det udførte arbejde og betalingen i minimum tre år efter indkomstårets udløb.

 

Du kan læse alt omkring håndværkerfradraget på SKAT's hjemmeside: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947018 


 

 

bottom of page